Documente solicitate

 • Actele de identitate (BI/CI) pentru solicitant; sotia/sotul solicitantului (daca este casatorit(a) si doresc sa aplice impreuna); codebitori (daca este cazul) ;
 • Certificatul de casatorie  (daca solicitantul este casatorit si aplica impreuna cu sotia/sotul) ;
 • Factura de utilitati recenta de la adresa din actul de identitate (se solicita doar in anumite situatii) .

 

In cazul veniturilor obtinute din salarii:

 • Acordul de verificare al veniturilor la ANAF - cu exceptia angajatilor MAI, MApN, ale caror venituri nu se verifica la ANAF pentru care se solicita Adeverinta de venit;

 

 In cazul veniturilor obtinute in strainatate de catre cetateni romani:

 • Permis de sedere in tara respectiva, valabil;
 • Permis de munca, valabil;
 • Copie contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata sau determinata (cu conditia ca acesta sa acopere cel putin durata creditului, sau sa fi fost reinnoit cel putin o data);
 • Extrase de cont sau fluturasi de venit eliberati de catre angajator, din care sa reiasa veniturile nete incasate pe ultimele 3 luni;
 • Se poate prezenta orice document care sa probeze certitudinea, autenticitatea si valabilitatea veniturilor realizate.

 * Toate documentele trebuiesc traduse si legalizate.

 

 In cazul veniturilor din activitati independente:

 • Documentele doveditoare a calitatii de persoana fizica autorizata;
 • Declaratia de Venit Global, sau Declaratia Speciala,sau Dispozitia de impunere definitiva pentru anii fiscali anteriori (doar unul din aceste documente);
 • Registrul de incasari si plati (doar in cazul anumitor banci).

 

 In cazul veniturilor din dividende:

 • Bilantul si Contul de Profit si Pierderi, asa cum sunt inregistrate la Administratia Financiara (cu stampila de inregistrare) si balanta aferenta;
 • Ultima balanta;
 • Deciziile Asociatilor / Actionarilor companiei de a distribui profitul;
 • Documentele de identificare ale companiei.

 

 In cazul  veniturilor din pensii:

 • Decizia de pensionare ;
 • Ultimul talon de pensie.

 

In cazul  veniturilor din chirii:

 • Contractul de proprietate pentru imobilul inchiriat;
 • Contractul de inchiriere;
 • Decizia/declaratia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor.

 

In cazul  veniturilor obtinute de navigatori:

 • Copie dupa Brevet / Certificat de capacitate sau alt document care atesta calificarea;
 • Copie dupa Contractul curent pt. imbarcare sau precontract - daca este disponibil;
 • Adeverinta/ foaie matricola emisa de Autoritatea Navala Romana;
 • Documente doveditoare ale venitului – Contracte, Adeverinta de salariu,  etc. - se solicitia de la caz la caz.

 

In cazul  veniturilor din drepturi de autor (proprietate intelectuala):

 • Contract de cesiune a drepturilor de autor;
 • Adeverinta doveditoare a veniturilor ;
 • Declaratie de impunere pentru plarti anticipate cu titul de impozit privind venturile din drepturi de proprietate intelectuala.

 

APLICATI ACUM
pentru a obtine solutia optima!